Autoreading software for Vickers hardness testing machines

AVPAK-20 Software

Artikelnummer: 11AAC666

avpak_auto_measure_indent.jpg
avpak_auto_measure_indent.jpg
avpak_auto_trace_cont_1.jpg
avpak_grouping_chd.jpg
avpak_hardness_case_hd.jpg
avpak_histo_group.jpg
avpak_histo.jpg
avpak_report_2.jpg
meu_vickers1.jpg
vickers_indent.jpg

Autoreading software for Vickers hardness testing machines

AVPAK-20 Software

Artikelnummer: 11AAC666

Pris på förfrågan
  • Datablad
  • Rekommenderad sida
  • Lägg till jämförelse
Rekommenderad sida
Beskrivning

Serie 810 AVPAK

Autoavläsande mätprogram

  • Vid hårdhetsprovning avläses intryckets storlek med hjälp av diagonallinjer på en TV-monitor, vilket ofta kan leda till varierande resultat beroende på olika operatörer. Det gör det också svårt att spara arbetstid och öka effektiviteten.
  • Med den automatiska höghastighetsavläsningen läses bilden av intrycket in och resultatet visas på bara 0,3 sekunder, så det annars tidsödande arbetet med att mäta kan utföras mycket snabbt.
  • Även komplexa multipunktsmätningar blir enkla att utföra.


Serie 810 AVPAK

Autoavläsande mätprogram

  • Vid hårdhetsprovning avläses intryckets storlek med hjälp av diagonallinjer på en TV-monitor, vilket ofta kan leda till varierande resultat beroende på olika operatörer. Det gör det också svårt att spara arbetstid och öka effektiviteten.
  • Med den automatiska höghastighetsavläsningen läses bilden av intrycket in och resultatet visas på bara 0,3 sekunder, så det annars tidsödande arbetet med att mäta kan utföras mycket snabbt.
  • Även komplexa multipunktsmätningar blir enkla att utföra.


Shoreskala

:
Typ D
Display:
Digital