Surftest SV-3200

178-097_a1.eps
Surftest SV-3200 är ett stationärt system med FORMTRACEPAK programvara som erbjuder mycket noggrann ytjämnhetsmätning.
Surftest SV-3200 erbjuder följande fördelar:
  • Utför ytjämnhetsanalys enl ett flertal internationella standarder (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) och anpassade inställningar.
  • Inom pickupens mätområde kan FORMTRACEPAK även beräkna konturer.
  • Detaljprogrammering och motoriserade axlar ger funktioner som ett CNC-styrt instrument.
  • Omfattande sortiment av specialmätspetsar som är enkla att skifta.
  • Detektorhållare för mätning nedåt/uppåt samt vinklad för t ex vevaxlar finns som tillval
  • Specialtilbehör såsom DAT-enhet och 3D/Y-axelbord finns nu tillgängliga
218_control_d9_tif