Modulärt uppspänningssystem OPTI-FIX

optifix_-_set2.eps
OPTI-FIX är ett modulärt och flexibelt uppspänningssystem utvecklat för profilprojektorer, mätmikroskop och bildbehandlingssystem.
OPTI-FIX erbjuder följande fördelar:
  • Systemet innehåller mycket kompakta komponenter som möjliggör en säker fixering av arbetsstycket under mätförloppet.
  • OPTI-FIX garanterar en stabil och felfri mätvärdesinhämtning. Även vid seriemätning ger det funktionella systemet väsentlig förenklat arbete.
  • Systemets olika element sätts samman med laxspårsinfästning.
  • Sortimentet innehåller ett flertal olika satser.