Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):
Disclaimer
Läs följande villkor innan du laddar ned en användarmanual på denna webbplats. Om du samtycker med dessa villkor, kan du gå vidare och ladda ner manualerna som finns tillgängliga online.
  • Dessa online-manualer är upphovsrättsskyddade av Mitutoyo Corporation (nedan kallat vårt företag).
  • Användarmanualer som finns tillgängliga på denna webbplats får ej reproduceras, varken delvis eller i sin helhet, eller ändras på något sätt utan tillstånd från vårt företag.
  • Användarmanualerna på denna webbplats är avsedda att vara representativa för dem som levererats mätverktyg såsom mikrometrar och skjutmått som för närvarande finns till försäljning. Webbplatsen erbjuder inte manualer för hela vårt nuvarande produktsortiment på marknaden. Om någon särskild produktmanual inte kan återfinnas på denna webbplats, vänligen kontakta din återförsäljare direkt.
  • Manualerna på denna webbplats får ej ändras eller uppdateras vid revidering.
  • Tryckt material (t.e.x. bruksanvisningar) som kompletterar en användarmanual kan komma att levereras med en produkt. Vänligen observera att dessa material ej kommer att finnas tillgängliga på denna webbplats.
  • Produktutseende och specifikationer, som beskrivs i användarmanualerna, kan komma att ändras och produktion samt distribution av produkter kan avbrytas utan avisering.
  • Underhåll på denna webbplats med eventuella avbrott, ändringar i innehåll och villkor kan komma att ske utan avisering.
  • Användarmanualerna på denna webbplats är online-dokument för kunder som har köpt vårt företags produkter. Vänligen observera att vårt företag kanske inte besvarar förfrågningar från andra källor än våra kunder.
  • Vårt företag frånsäger sig skyldigheten och ansvaret gentemot personer och företag som på något sätt orsakats direkt eller indirekt förlust eller skada (inklusive skada på grund av datakorruption, avbrott I arbetet etc.) som härrör från användning av denna webbplats. Detta även om vårt företag tidigare har underrättats om förekomsten av sådan förlust eller, skada eller risk från en tredje part.
  • Säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i användarmanualerna kan komma att ändras i enlighet med förändringar i lagbestämmelser.

Opti-fix fixturering/uppspänning

Opti-Set Rotation, 23 delar

Artikelnummer: K551058

k551058.jpg

Opti-fix fixturering/uppspänning

Opti-Set Rotation, 23 delar

Artikelnummer: K551058

Pris på förfrågan
Beskrivning
In order to ensure an easy start in fixturing, Mitutoyo offers a range of preconfigured kits. Choose from kits with different base plate sizes and different combinations of fixturing components.
In order to ensure an easy start in fixturing, Mitutoyo offers a range of preconfigured kits. Choose from kits with different base plate sizes and different combinations of fixturing components.
Description:
This opti-fix modular fixturing kit, consisting of 23 parts can be used for the construction of a basic frame with the dimensions of 250 mm x 200 mm, for fixing parts with rotationally
symmetrical parts with and without centre holes.

Fastening brackets, vacuum plates or magnetic holders for mounting the clamping system on the
measuring machine, please order separately.

Scope of delivery
●23 basic opti-fix system components.
Vikt:
1390 g
Application:
Vision
Product line:
opti-fix
Component type:
Kit
Units:
23
Part No.Qty.Part name
Base Components  
K5508542Clamping profile rail; L = 250 mm
K5508592Clamping profile rail; L = 200 mm
K5508424Connector with connector grooves
Build up Components  
K5510622Shaft 6 mm x 100 mm
Positioning Components  
K5508791Tailstock with centre
K5509861Tailstock with spring-loaded centre
K5509721Prismatic eccentric receiver
K5509942Centring receiver
K5503032Receiver pin stepped 100 mm
Clamping Components  
K5509841Clamping block GG
K5509852Clamping block GK
K5510181Prism 120° compl. with spring clip
Tools  
K5510201Allen key 1.5 mm
K5510211Allen key 2 mm
Total23