AT-103

539-133_z.eps
Noggrannhet: (5+5L/1000) µm L = Effektiv mätlängd (mm)
Noggrannhet: (5+5L/1000) µm L = Effektiv mätlängd (mm)
Denna Linear Scale har extra hög vibrationstålighet och hållbarhet
  • De innovativa gummiläpparna stänger ute föroreningar vid användande i verkstadsmiljö.
  • En armerad signalkabel används för att ansluta skalan till digitalräknaren
  • Kabelanslutningen kan placeras på endera sidan av givaren så att kabeln kan anslutas i valfri riktning.
539-133_z.eps
Noggrannhet: (5+8L/1000) µm L = Effektiv mätlängd (mm)
Noggrannhet: (5+8L/1000) µm L = Effektiv mätlängd (mm)
Denna Linear Scale har extra hög vibrationstålighet och hållbarhet
  • De innovativa gummiläpparna stänger ute föroreningar vid användande i verkstadsmiljö.
  • En armerad signalkabel används för att ansluta skalan till digitalräknaren
  • Kabelanslutningen kan placeras på endera sidan av givaren så att kabeln kan anslutas i valfri riktning.