Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):

CMM Programvara

micat-planner_web.jpg
Den nya CMM programvarugenerationen för en effektiv, säker och automatisk detaljprogrammering.
MiCAT Planner minskar drastiskt programmeringstiden och gör därmed ditt arbete mycket effektivare! Program som det förr tog timmar, eller till och med dagar att skapa, görs nu på bara några minuter.
MiCAT Planner använder PMI-data (Product Manufacturing Information) från CAD-filen och skapar det kompletta detaljprogrammet genom att beakta din individuella mätstrategi och din specifika mätmaskin.
Detta garanterar ett kollisionsfritt program på kortast möjliga tid.


 • Automatisk programgenerering i bara 5 steg!
 • Full kollisionskontroll
 • Programvägsoptimering för att minska mättiden
 • Ökar maskinens tillgänglighet
 • Snabbare upplärning av operatörer
part_manager_tiles_view_with_preview_detailed_5x5.png

Stommen i din CMM: För att organisera, utföra, beräkna och rapportera.

 • Organisera dina mätprogram i nätverket
 • Lägg till kommandon och instruktioner till hjälp för operatören
 • Skapa individuella rapporter som möter dina kunders önskemål
 • Spara dina resultat i olika filformat såsom PDF, XLS, HTML och många andra
 • SPC med MeasurLink eller exportera data till CAQ-system
 • Exportera uppmätta geometriska element till CAD-system
 • Revision Management för att auktorisera användande av validerade detaljprogram som standard
 • Möt kraven i FDA Title 21 CFR Part 11 utan extra kostnad


Följande programpaket finns även för Offline-programmering. 
Det s k "Offline MCOSMOS" paketet låter dig skapa detaljprogram samtidigt som koordinatmätmaskinen säkerställer din produktkvalitet.

msurf_cad.eps
MSURF-S

Beräknar punktmolnsdata uppmätta i CNC CMM med SurfaceMeasure. Det genererar scanningbanor genom att definiera scanningens startposition, längd och bredd.

 • Scanningbanor kan skapas genom att endast definiera tre värden: Scanningens utgångspunkt, scanninglängden samt scanningbredden
 • Scanningbanor kan lagras som mätmakron
 • Punktmolnsdata erhållna från scanning kan exporteras i text- eller STL-format
 • MSURF-S kan startas från MCOSMOS


MSURF-I

Genomför analys eller jämförande verifiering av
uppmätt punktmolnsdata med referens till nominella
data (stöd för CAD dataimport).

 • Importera CAD-data
 • Elementjämförelser
 • Jämförelse mot CAD-underlag

MSURF Planner

är en programvara för att automatiskt skapa mätmakron (ytform, egenskapens form) för linjelaserproben från 3D CAD data.
Optimerad data (förflyttningsväg, antal probhuvudsvarv, etc.) i en mätbana bidrar till att förbättra produktiviteten.

 • Automatisk programmering av skanningbanan.
 • Genererar automatiskt bana for yta eller karaktärs extraktion
 • Speglingsfunktion