Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):

Inställningsringar

177-146_z1.eps
177-146_z1.eps
Inch setting rings used for quick and accurate setting of dial bore gages, Holtest, and inside micrometers.