Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):

Tillbehör till Quick Visionsystem

qv_filter_a.eps

Tracking Auto Focus-funktion TTL (genom linsen) (*)
För Quick Vision APEX, Quick Vision HYPER, Quick Vision STREAM PLUS, Quick Vision ULTRA

Tracking Auto Focus-enheten (TAF) möjliggör stabil och snabb mätning i Z-axel med stabila mätresultat tack vare att metoden för "Knife-edge" används i avläsningssystemet.
TAF-funktionen läser av vågighet och skevhet på detaljens yta i Z-led och ökar genomströmningen jämfört med normal mätmetod.
När TAF används på en Quick Vision Stream Plus modell, möjliggörs full non-stop-mätning.
qv_index_a.tif
Genom att använda QV Index för att rotera arbetsstycket ges möjlighet att automatiskt mäta flera ytor utan att behöva lossa och flytta det.