Tillbehör till Quick Visionsystem

qv_filter_a_eps

Tracking Auto Focus-funktion TTL (genom linsen) (*)
För Quick Vision-ELF, Quick Vision-APEX, Quick Vision-HYPER, Quick Vision-STREAM PLUS, Quick Vision-ACCEL, Quick Vision-ULTRA

Tracking Auto Focus-enheten möjliggör stabil och snabb mätning i Z-axel. Enheten ger stabila mätresultat tack vare att metoden för "Knife-edge" används i avläsningssystemet.
TAF-funktionen läser av vågighet och skevhet på detaljens yta i Z-led och ökar genomströmningen jämfört med normal mätmetod.
När TAF används på en Quick Vision Stream Plus modell, möjliggörs full non-stop-mätning.
qv_index_a_tif
Genom att använda QV Index för att rotera arbetsstycket ges möjlighet att automatiskt mäta flera ytor utan att behöva lossa och flytta det.