Serie 178 - Portabla ytjämnhetsmätare

Det här är ett portabelt mätinstrument som möjliggör enkel och noggrann mätning av ytjämnhet.

Surftest SJ-410 erbjuder följande fördelar:
 • Fribärande system med styrning via pekskärm och inbyggd skrivare.
 • Oberoende av nätdrift för användning direkt i produktionen.
 • Den stora 14,5 cm [5.7“] färg LCD ger tydlig och klar avläsning.
 • Fribärande pickup för mätning av primärprofil (P), ytjämnhetsprofil (R), filtrerad vågighetsprofil (W) m m.
 • Kompensering för svängda, radiella eller lutande ytor
 • Enkel och intuitiv menynavigering.
 • Utför ytjämnhetsanalys enl ett flertal internationella standarder (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) och anpassade inställningar.
 • 10 olika mätförutsättningar kan lagras i det inbyggda minnet i SJ-410. Upp till 500 med isatt SD-kort (tillval).
 • 2 olika utvärderingsmöjligheter i en och samma mätning.
 • Många funktioner kan lösenordskyddas separat.
 • 16 valbara menyspråk, däribland svenska.
 • Autoset-enhet, X-axel finjustering och digital nivelleringsenhet finns som valbara tillval.
178-580-01d_sj-411.jpg
R2µm; 0.75mN; X=25mm
Pris på förfrågan
R2µm; 0.75mN; X=25mm
Pris på förfrågan
178-580-01d_sj-411.jpg
R5µm; 4mN; X=25mm
Pris på förfrågan
R5µm; 4mN; X=25mm
Pris på förfrågan
178-580-01d_sj-411.jpg
R2µm; 0.75mN; X=50mm
Pris på förfrågan
R2µm; 0.75mN; X=50mm
Pris på förfrågan
178-580-01d_sj-411.jpg
R5µm; 4mN; X=50mm
Listpris: 103 950,00 SEK
R5µm; 4mN; X=50mm
Listpris: 103 950,00 SEK