Serie 178 - Portabla ytjämnhetsmätare

Portabelt mätinstrument som möjliggör enkel och noggrann mätning av ytjämnhet.

Surftest SJ-310 erbjuder följande fördelar:
  • Släpskosystem med styrning via pekskärm och inbyggd skrivare.
  • Oberoende av nätdrift för användning direkt i produktionen.
  • Den stora 14,5 cm [5.7“] färg LCD ger tydlig och klar avläsning.
  • Enkel och intuitiv menynavigering.
  • Utför ytjämnhetsanalys enl ett flertal internationella standarder (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) och anpassade inställningar.
  • 10 olika mätförutsättningar kan lagras i det inbyggda minnet i SJ-310. Upp till 500 med isatt SD-kort (tillval).
  • Statistiska funktioner och toleransutvärdering med färgindikering.
  • 2 olika utvärderingsmöjligheter i en och samma mätning.
  • Många funktioner kan lösenordskyddas separat.
  • 16 valbara menyspråk, däribland svenska. 
178-570-01d_sj-310.jpg
R2µm; 0.75mN
Pris på förfrågan
R2µm; 0.75mN
Pris på förfrågan
178-570-01d_sj-310.jpg
R2µm; 0.75mN; Retract-Drive
Pris på förfrågan
R2µm; 0.75mN; Retract-Drive
Pris på förfrågan
178-570-01d_sj-310.jpg
R2µm; 0.75mN; S-Drive
Listpris: 66 150,00 SEK
R2µm; 0.75mN; S-Drive
Listpris: 66 150,00 SEK