Surftest SJ-210

178-560-01d_z7.eps
Surftest SJ-210 är ett portabelt mätinstrument som möjliggör enkel och noggrann mätning av ytjämnhet.

Surftest SJ-210 erbjuder följande fördelar:
  • Släpskosystem med användarvänlig och intuitiv menynavigering.
  • Oberoende av nätdrift för användning direkt i produktionen.
  • Den 6 cm [2.4“] stora bakgrundsbelysta grafiska färg-LCD ger tydlig och klar avläsning.
  • Utför ytjämnhetsanalys enl ett flertal internationella standarder (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) och anpassade inställningar.
  • Flera olika motorenheter utvidgar användningsområdet.
  • Visning av kalkylerade resultat, erhållna profiler, materialandels- och amplitudfördelningskurvor mm.
  • 21 valbara menyspråk, däribland svenska.
  • Styrs med knappar på ovansidan samt under det skjutbara locket.
178-560-01dn_z12.jpg

SJ-210R med lyft återgång är en portabel ytjämnhetsmätare som inkluderar ett säkerhetssystem

  • Pickupen är inte i kontakt med arbetsstyckets yta innan mätningen startar (säkerhetsposition). När mätningen påbörjas, sänks pickupen i kontakt med arbetsstycket och mätningen utförs i X-led. Vid återgång lyfts pickupen från arbetstycket och återgår till startpositionen. Det skyddar pickupen när den förs in i ett arbetsstycke vars profil är svår att se, t ex ett bottenhål.

 

SJ-210S (detaljerad information längre fram i detta kapitel)

  • SJ-210S är en portabel tvärgående ytjämnhetsmätare där pickupen rör sig vinkelrätt från motorenheten (Y-led). För mätning i trånga utrymmen såsom lagerytor på vevaxlar, flänsar, djupa spår eller på gnistverktyg.