Serie 178 - Portabla ytjämnhetsmätare

Surftest SJ-210 är ett portabelt mätinstrument som möjliggör enkel och noggrann mätning av ytjämnhet.

Surftest SJ-210 erbjuder följande fördelar:
  • Släpskosystem med användarvänlig och intuitiv menynavigering.
  • Oberoende av nätdrift för användning direkt i produktionen.
  • Den 6 cm [2.4“] stora bakgrundsbelysta grafiska färg-LCD ger tydlig och klar avläsning.
  • Utför ytjämnhetsanalys enl ett flertal internationella standarder (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) och anpassade inställningar.
  • Flera olika motorenheter utvidgar användningsområdet.
  • Visning av kalkylerade resultat, erhållna profiler, materialandels- och amplitudfördelningskurvor mm.
  • 21 valbara menyspråk, däribland svenska.
  • Styrs med knappar på ovansidan samt under det skjutbara locket.
178-560-01d_z7.eps
R2µm; 0.75mN
Pris på förfrågan
R2µm; 0.75mN
Pris på förfrågan
178-560-01d_z7.eps
R2µm; 0.75mN
Pris på förfrågan
R2µm; 0.75mN
Pris på förfrågan
178-560-01d_z7.eps
R2µm; 0.75mN; Retract-Drive
Pris på förfrågan
R2µm; 0.75mN; Retract-Drive
Pris på förfrågan
178-560-01d_z7.eps
R2µm; 0.75mN; S-Drive
Pris på förfrågan
R2µm; 0.75mN; S-Drive
Pris på förfrågan