Serie 178 - Ytjämnhetsmätare

Surftest SV-2100 är ett stationärt mätinstrument som möjliggör enkel och noggrann mätning av ytjämnhet.

Surftest SV-2100 erbjuder följande fördelar:
  • Stationärt system monterat på ett granitstativ med manuell eller motoriserad pelare
  • Stor 19 cm [7.5“] färg TFT LCD med pekskärmsfunktion.
  • Användarvänlig styrenhet för högnoggrann ytjämnhetsmätning
  • Utför ytjämnhetsanalys enl ett flertal internationella standarder (EN ISO, VDA, ANSI, JIS) och anpassade inställningar.
  • Utvecklad för användning i produktionsmiljö
178-680-oid_z.eps
X=100mm; Z2=350mm; 0,75mN
Pris på förfrågan
X=100mm; Z2=350mm; 0,75mN
Pris på förfrågan
178-680-oid_z.eps
X=100mm; Z2=350mm; 0,75mN
Pris på förfrågan
X=100mm; Z2=350mm; 0,75mN
Pris på förfrågan
178-680-oid_z.eps
X=100mm; Z2=550mm; 0,75mN
Pris på förfrågan
X=100mm; Z2=550mm; 0,75mN
Pris på förfrågan
178-680-oid_z.eps
X=100mm; Z2=550mm; 0,75mN; wide granite
Pris på förfrågan
X=100mm; Z2=550mm; 0,75mN; wide granite
Pris på förfrågan