Surftest SV-M3000CNC

X=200mm; Y=800mm; Z2=500mm; α

Artikelnummer: 178-549-2

sv-m3000neu.jpg
sv-m3000neu.jpg
pre_1362_seite_11.eps

Surftest SV-M3000CNC

X=200mm; Y=800mm; Z2=500mm; α

Artikelnummer: 178-549-2

Pris på förfrågan
Beskrivning
Surftest Extreme SV-M3000CNC är en högpresterande, CNC-styrd ytjämnhetsmätare med den kraftfulla programvaran FORMTRACEPAK.

Surftest Extreme SV-M3000CNC erbjuder följande fördelar:
  • Mätning av stora och/eller tunga arbetsstycken såsom motorblock, vevaxlar, etc.
  • 800 mm rörlig pelarkonstruktion möjliggör mätning av många olika profiler på stora arbetsstycken.
  • Transporthastighet för varje axel upp till 200 mm/s.
  • Kombinerad med enheten med vridande pickuphållare, är löpande mätning på under-, över- och sidoytor på detaljen möjlig.
  • Matningsbordet har en öppen design som säkerställer att detaljer med olika storlekar, standard och specialbyggda fixturer, laddningsenheter, etc. är lättåtkomliga.
Surftest Extreme SV-M3000CNC är en högpresterande, CNC-styrd ytjämnhetsmätare med den kraftfulla programvaran FORMTRACEPAK.

Surftest Extreme SV-M3000CNC erbjuder följande fördelar:
  • Mätning av stora och/eller tunga arbetsstycken såsom motorblock, vevaxlar, etc.
  • 800 mm rörlig pelarkonstruktion möjliggör mätning av många olika profiler på stora arbetsstycken.
  • Transporthastighet för varje axel upp till 200 mm/s.
  • Kombinerad med enheten med vridande pickuphållare, är löpande mätning på under-, över- och sidoytor på detaljen möjlig.
  • Matningsbordet har en öppen design som säkerställer att detaljer med olika storlekar, standard och specialbyggda fixturer, laddningsenheter, etc. är lättåtkomliga.
Typ av pickuphållare
(nödvändigt tillval):
Standard
Lång modell
Roterande modell
Område (mm):
800 µm; 80 µm; 8 µm
(upp till 2,4 mm med specialmätspets)
Förflyttning:
X = 200 mm
Y = 800 mm
Z2 = 500 mm

Programvara:
FORMTRACEPAK
• Möjliggör styrning av alla axlar för en effektiv automatiserad mätning.
• Ytjämnhetsanalys och konturutvärdering genom analys av nivåskillnader, vinklar, steg, yta och toleransutvärdering som standard.
• Ett egenutformat mätprotokoll kan skapas genom att ställa in utskriftsformat som passar det egna behovet.
Profiler:
Primärprofil (P), Ytjämnhetsprofil (R), Vågighet (W), MOTIF (R, W) m fl
Mäthastighet:
0.02 - 2 mm/s
Transporthastighet:
CNC-läge: Max. 200 mm/s
Joystickläge: 0 - 50 mm/s
Förflyttningsrakhet:
X = 0,5 µm / 200 mm (standard)
X = 0,7 µm / 200 mm
(lång pickup)
X = 0,5 µm / 200 mm
(roterande pickup)
Y = 0,5 µm / 50 mm; 2 µm / 800 mm (standard)
Y = 0,7 µm / 50 mm; 3 µm / 800 mm
(lång pickup)
Y = 0,7 µm / 50 mm; 3 µm / 800 mm
(roterande pickup)
Lutningsområde:
-45° (motsols) till +10° (medsols)
Standarder:
EN ISO, VDA, JIS, ANSI och anpassade inställningar
Max belastning
(kg):
300 kg