LITEMATIC VL-50 Högnoggrann motoriserad mätutrustning med lågt mättryck

318_211d_z_eps
  • Högnoggrann mätning med lågt mättryck på 0,01 N (1 gf) och en upplösning på 0,01 μm.
  • Med ett konstant, lågt mättryck är ”LITEMATIC” speciellt lämplig för mätning på klena och/eller fjädrande material såsom gummi, plast, film eller andra känsliga detaljer.
  • Motoriserad spindelrörelse med olika hastigheter beroende på ändamålet.
318_213d_2_z_eps
  • Högnoggrann mätning med lågt mättryck på 0,01 N (1 gf) och en upplösning på 0,01 µm.
  • Med ett konstant, lågt mättryck är ”LITEMATIC” speciellt lämplig för mätning på klena och/eller fjädrande material såsom gummi, plast, film eller andra känsliga detaljer.
  • Motoriserad spindelrörelse med olika hastigheter beroende på ändamålet.
  • Mätenheten levereras med en separat styr- och displayenhet vilket medger montering i en mätfixtur, eller i ett mätstativ (tillval).