Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):
Disclaimer
Läs följande villkor innan du laddar ned en användarmanual på denna webbplats. Om du samtycker med dessa villkor, kan du gå vidare och ladda ner manualerna som finns tillgängliga online.
 • Dessa online-manualer är upphovsrättsskyddade av Mitutoyo Corporation (nedan kallat vårt företag).
 • Användarmanualer som finns tillgängliga på denna webbplats får ej reproduceras, varken delvis eller i sin helhet, eller ändras på något sätt utan tillstånd från vårt företag.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är avsedda att vara representativa för dem som levererats mätverktyg såsom mikrometrar och skjutmått som för närvarande finns till försäljning. Webbplatsen erbjuder inte manualer för hela vårt nuvarande produktsortiment på marknaden. Om någon särskild produktmanual inte kan återfinnas på denna webbplats, vänligen kontakta din återförsäljare direkt.
 • Manualerna på denna webbplats får ej ändras eller uppdateras vid revidering.
 • Tryckt material (t.e.x. bruksanvisningar) som kompletterar en användarmanual kan komma att levereras med en produkt. Vänligen observera att dessa material ej kommer att finnas tillgängliga på denna webbplats.
 • Produktutseende och specifikationer, som beskrivs i användarmanualerna, kan komma att ändras och produktion samt distribution av produkter kan avbrytas utan avisering.
 • Underhåll på denna webbplats med eventuella avbrott, ändringar i innehåll och villkor kan komma att ske utan avisering.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är online-dokument för kunder som har köpt vårt företags produkter. Vänligen observera att vårt företag kanske inte besvarar förfrågningar från andra källor än våra kunder.
 • Vårt företag frånsäger sig skyldigheten och ansvaret gentemot personer och företag som på något sätt orsakats direkt eller indirekt förlust eller skada (inklusive skada på grund av datakorruption, avbrott I arbetet etc.) som härrör från användning av denna webbplats. Detta även om vårt företag tidigare har underrättats om förekomsten av sådan förlust eller, skada eller risk från en tredje part.
 • Säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i användarmanualerna kan komma att ändras i enlighet med förändringar i lagbestämmelser.

Digimatic Mätur ID-N, IP66

12,7mm, 0,001mm

Artikelnummer: 543-575

543-575_z3.eps
543-575_z3.eps
543-571_a1.jpg
543-571_a5.jpg
tuev_en_0000007162.eps
absolute_logo_4c.eps
ip66.eps

Digimatic Mätur ID-N, IP66

12,7mm, 0,001mm

Artikelnummer: 543-575

Listpris: 3 627,00 SEK
Beskrivning
ABSOLUTE Digimatic mätur ID-N med displayavläsning framifrån
 • Speciellt lämpade för inbyggnad i fixturer med begränsade utrymmen.
 • Mycket högt skydd mot vatten och damm (skyddsklass IP66) möjliggör användning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor.
 • Flexibla inbyggnadsmöjligheter genom att displayvisningen kan vändas 180°.
 • Grafisk toleransvisning.
ABSOLUTE Digimatic mätur ID-N med displayavläsning framifrån
 • Speciellt lämpade för inbyggnad i fixturer med begränsade utrymmen.
 • Mycket högt skydd mot vatten och damm (skyddsklass IP66) möjliggör användning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor.
 • Flexibla inbyggnadsmöjligheter genom att displayvisningen kan vändas 180°.
 • Grafisk toleransvisning.
Område (mm):
12,7 mm
Digital upplösning:
0,01/0,001 mm
Maximalt tillåtet fel E MPE:
0,003 mm
H MPE (Vändsprångsfel):
0,002 mm
R MPE (Repeternoggranhet):
0,002 mm
Typ:
EN ISO Standard
Mättryck:
≤2,5 N N
Kapslingssklass:
IP66
Vikt:
130 g
Display:
LCD, teckenhöjd: 6.2 mm
Max. svarshastighet:
Obegränsad
Larm:
Låg spänning, räknefel, överflödesfel, felaktig toleransgräns
Inspänningsskaft Ø:
8 mm
Mätspets:
Hårdmetallkula, gänga M 2.5 x 0.45 mm 
Batterilivslängd:
Ca. 7000 timmar
Strömförsörjning:
1 batteri SR-44
DATA/HOLD (frysning av värde):
Ja
Datautgång:
Ja
På/Av:
Ja
Extern
PRESET / ZERO:
Ja
PRESET:
Ja
GO/±NG bedömning:
Ja
Omkastning av mätriktning:
Ja
Digital/Analog:
-
Tum-Metrisk:
Metrisk
Levereras:
Inklusive 1 batteri
f11_543-570_d.jpg
Anmärkningar:
Center-lug back shown is optional