Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):
Disclaimer
Läs följande villkor innan du laddar ned en användarmanual på denna webbplats. Om du samtycker med dessa villkor, kan du gå vidare och ladda ner manualerna som finns tillgängliga online.
 • Dessa online-manualer är upphovsrättsskyddade av Mitutoyo Corporation (nedan kallat vårt företag).
 • Användarmanualer som finns tillgängliga på denna webbplats får ej reproduceras, varken delvis eller i sin helhet, eller ändras på något sätt utan tillstånd från vårt företag.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är avsedda att vara representativa för dem som levererats mätverktyg såsom mikrometrar och skjutmått som för närvarande finns till försäljning. Webbplatsen erbjuder inte manualer för hela vårt nuvarande produktsortiment på marknaden. Om någon särskild produktmanual inte kan återfinnas på denna webbplats, vänligen kontakta din återförsäljare direkt.
 • Manualerna på denna webbplats får ej ändras eller uppdateras vid revidering.
 • Tryckt material (t.e.x. bruksanvisningar) som kompletterar en användarmanual kan komma att levereras med en produkt. Vänligen observera att dessa material ej kommer att finnas tillgängliga på denna webbplats.
 • Produktutseende och specifikationer, som beskrivs i användarmanualerna, kan komma att ändras och produktion samt distribution av produkter kan avbrytas utan avisering.
 • Underhåll på denna webbplats med eventuella avbrott, ändringar i innehåll och villkor kan komma att ske utan avisering.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är online-dokument för kunder som har köpt vårt företags produkter. Vänligen observera att vårt företag kanske inte besvarar förfrågningar från andra källor än våra kunder.
 • Vårt företag frånsäger sig skyldigheten och ansvaret gentemot personer och företag som på något sätt orsakats direkt eller indirekt förlust eller skada (inklusive skada på grund av datakorruption, avbrott I arbetet etc.) som härrör från användning av denna webbplats. Detta även om vårt företag tidigare har underrättats om förekomsten av sådan förlust eller, skada eller risk från en tredje part.
 • Säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i användarmanualerna kan komma att ändras i enlighet med förändringar i lagbestämmelser.

Dig. Mikrometer för förslutningshöjd IP65

0-20mm

Artikelnummer: 342-271-30

342-271-30_z.jpg
342-271-30_z.jpg
342-271_a5.eps
ip65.eps

Dig. Mikrometer för förslutningshöjd IP65

0-20mm

Artikelnummer: 342-271-30

Listpris: 6 292,00 SEK
Beskrivning
Bygelmikrometer för mätning av förslutningshöjd med plant anslag och spetsig spindel:
 • Tillåter mätning av förslutningshöjd på elektriska kontaktdon.
 • Mycket hög noggrannhet och oljebeständigt material som används i alla plastdetaljer.
 • Mycket högt skydd mot vatten och damm möjliggör användning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor.
Bygelmikrometer för mätning av förslutningshöjd med plant anslag och spetsig spindel:
 • Tillåter mätning av förslutningshöjd på elektriska kontaktdon.
 • Mycket hög noggrannhet och oljebeständigt material som används i alla plastdetaljer.
 • Mycket högt skydd mot vatten och damm möjliggör användning i produktionsmiljö med sprutande kylvätskor.
Område:
0 - 25 mm
Noggrannhet:
Se lista med specifikationer (exklusive indikeringsfel)
Maximum Permissible Error J MPE:
±3 µm; ±3 µm
Digital upplösning:
0,001 mm; 0,001 mm
Upplösning:
0.001 mm; 0.001 mm
Mättryck:
3 - 8 N
Vikt:
270 g
Display:
LCD, character height 7.5 mm
Mätytor:
Hardened steel, micro-lap finish; Hardened steel, micro-lap finish
Mätspindel:
With spindle lock,<br>ø 6.35 mm, spindle pitch 0.5 mm (342-271-30, 112-401)<br>without spindle lock<br>ø 6.35 mm, spindle pitch 10 mm (342-451-20); With spindle lock,<br>ø 6.35 mm, spindle pitch 0.5 mm (342-271-30, 112-401)<br>without spindle lock<br>ø 6.35 mm, spindle pitch 10 mm (342-451-20)
Skala:
Mättrumma och mäthylsa mattförkromade, Ø 18,0 mm; Thimble and sleeve satin chrome finish, ø18 mm
Strömförsörjning:
1 battery SR-44
Batterilivslängd:
Approx. 2,4 years (342-271-30),<br>5 years <br>(342-451-20); Ca. 2,4 år (342-271-30),<br />5 år <br />(342-451-20)
Digital/Analog:
-
Tum-Metrisk:
Metrisk
Measuring spindle:
Med spindellåsning, Ø 6,35 mm, stigning 0,5 mm; With spindle lock, ø 6,35 mm, spindle pitch 0,5 mm
Batterilivslängd:
Approx. 2,4 years; Ca. 2,4 år
Levereras:
Including box, 1 battery
342-271_d2.eps
342-271_d2.eps
342-271_d3.eps