Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):
Disclaimer
Läs följande villkor innan du laddar ned en användarmanual på denna webbplats. Om du samtycker med dessa villkor, kan du gå vidare och ladda ner manualerna som finns tillgängliga online.
 • Dessa online-manualer är upphovsrättsskyddade av Mitutoyo Corporation (nedan kallat vårt företag).
 • Användarmanualer som finns tillgängliga på denna webbplats får ej reproduceras, varken delvis eller i sin helhet, eller ändras på något sätt utan tillstånd från vårt företag.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är avsedda att vara representativa för dem som levererats mätverktyg såsom mikrometrar och skjutmått som för närvarande finns till försäljning. Webbplatsen erbjuder inte manualer för hela vårt nuvarande produktsortiment på marknaden. Om någon särskild produktmanual inte kan återfinnas på denna webbplats, vänligen kontakta din återförsäljare direkt.
 • Manualerna på denna webbplats får ej ändras eller uppdateras vid revidering.
 • Tryckt material (t.e.x. bruksanvisningar) som kompletterar en användarmanual kan komma att levereras med en produkt. Vänligen observera att dessa material ej kommer att finnas tillgängliga på denna webbplats.
 • Produktutseende och specifikationer, som beskrivs i användarmanualerna, kan komma att ändras och produktion samt distribution av produkter kan avbrytas utan avisering.
 • Underhåll på denna webbplats med eventuella avbrott, ändringar i innehåll och villkor kan komma att ske utan avisering.
 • Användarmanualerna på denna webbplats är online-dokument för kunder som har köpt vårt företags produkter. Vänligen observera att vårt företag kanske inte besvarar förfrågningar från andra källor än våra kunder.
 • Vårt företag frånsäger sig skyldigheten och ansvaret gentemot personer och företag som på något sätt orsakats direkt eller indirekt förlust eller skada (inklusive skada på grund av datakorruption, avbrott I arbetet etc.) som härrör från användning av denna webbplats. Detta även om vårt företag tidigare har underrättats om förekomsten av sådan förlust eller, skada eller risk från en tredje part.
 • Säkerhetsföreskrifterna som beskrivs i användarmanualerna kan komma att ändras i enlighet med förändringar i lagbestämmelser.

Bygelmikrometer med inställbart anslag

1900-2000mm

Artikelnummer: 105-417

105_408_a.eps
105_408_a.eps
105-105_a.tif
105-105_a2.tif
105-408_a.tif

Bygelmikrometer med inställbart anslag

1900-2000mm

Artikelnummer: 105-417

Listpris: 73 020,00 SEK
Beskrivning

Utvändig mikrometer som levereras med anslagsförlängare.
Den erbjuder följande fördelar:

 • Förlängarna är i en stabil och robust rörkonstruktion i lättviktsutförande, väl lämpade för stora mikrometrar.
 • 50 mm spindelrörelse ger utökat mätområde.
 • Med anslagsförlängare utökas det ytterligare.
 • Inställningsmåtten täcker hela mätområdet.

Utvändig mikrometer som levereras med anslagsförlängare.
Den erbjuder följande fördelar:

 • Förlängarna är i en stabil och robust rörkonstruktion i lättviktsutförande, väl lämpade för stora mikrometrar.
 • 50 mm spindelrörelse ger utökat mätområde.
 • Med anslagsförlängare utökas det ytterligare.
 • Inställningsmåtten täcker hela mätområdet.
Digital/Analog:
Analog
Tum-Metrisk:
Metrisk
Mätspindel:

Ø 8 mm, Spindelstigning 0,5 mm

Område:
1900 - 2000 mm
Skala:
Mättrumma och mäthylsa mattförkromade, ø21 mm
Upplösning:
0,01 mm
Limit of error:
±33 µm
Spindelstigningsfel:
6 µm
Planhet:
1,3 µm
Parallellitet:
22 µm
Mättryck:
5-10 N
Anslagsförlängare:
50 mm
Anmärkningar:
Med verktygsstöd, ställbart 100 mm
Levereras:
Inklusive etui, inställningsmått (2 eller 4 st), ställbart verktygsstöd (för modeller över 1 000 mm område)
Vikt:
15,7
105-408_d1.eps
L:
2025 mm
a:
1000 mm
Export on Demand