Wybierz plik Excel (.xls; .xlsx) lub CSV (.txt; .csv; .tab):
Opróżnij koszyk przed importem:
Pierwszy wiersz zawiera opisy, ignoruj je:
Numer kolumny z numerem artykułu:
Numer kolumny z ilością:
Separator (dotyczy plików *.csv):
Disclaimer
Przed możliwością pobrania z tej strony Podręczników Użytkownika proszę uważnie przeczytać poniższe warunki. Jeśli zgadza się Pani/Pan całkowicie z tymi warunkami może Pani/Pan przejść do podręczników online.
 • Prawa autorskie do podręczników online posiada Mitutoyo Sp. z o.o. (zwana dalej naszą firmą).
 • Żaden podręcznik użytkownika dostępny na tej stronie nie może być powielany, częściowo lub w całości, ani modyfikowany w jakikolwiek sposób bez uprzedniej zgody naszej firmy.
 • Podręczniki dostępne na tej stronie internetowej są odpowiednikami dostarczanych z narzędziami pomiarowymi, takimi jak mikrometry i suwmiarki, które są obecnie dostępne w sprzedaży. Nasza strona internetowa nie zawiera wszystkich podręczników dla naszego całego asortymentu obecnego na rynku. Jeśli nie może Pani/Pan znaleźć podręcznika do konkretnego produktu, proszę skontaktować się bezpośrednio ze sprzedawcą, w celu zakupu tego podręcznika.
 • Podręczniki zamieszczone na tej stronie, mogą nie być modyfikowane lub aktualizowane za każdym razem, gdy zostanie wydana nowa wersja podręcznika.
 • Materiały drukowane, takie jak na przykład poradniki, które uzupełniają podręcznik użytkownika, mogą być dostarczane z produktem. Należy pamiętać, że materiały te nie zostaną udostępnione na tej stronie.
 • Wygląd produktu i specyfikacje opisane w podręczniku użytkownika mogą ulec zmianie, a produkcja i dystrybucja dowolnego produktu może zostać wstrzymana bez powiadomienia.
 • Usługi świadczone na tej stronie mogą zostać wstrzymane albo zmienione bez uprzedzenia. Dotyczy to zarówno treści jak i warunków dostępu.
 • Podręczniki użytkownika na tej stronie są dokumentami online dla klientów, którzy kupili produkty naszej firmy. Proszę pamiętać, że nasza firma może nie odpowiedzieć na zapytania skierowane z innych źródeł niż od naszych klientów.
 • Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności wobec żadnej osoby lub podmiotu w odniesieniu do jakichkolwiek bezpośrednich lub pośrednich strat lub szkód (w tym szkód spowodowanych uszkodzeniem danych, przerwami w pracy itp.) wynikających z korzystania lub nie korzystania z tej witryny internetowej, nawet jeśli nasza firma została wcześniej powiadomiona o wystąpieniu takiej straty, uszkodzenia lub możliwości dochodzenia roszczeń od strony trzeciej.
 • Zalecenia dotyczące bezpieczeństwa opisane w podręcznikach użytkownika mogą ulec zmianie zgodnie z każdą zmianą przepisów prawnych.

Digimatic interfejs DMX-3 USB

3x wejście Digimatic, złącze szeregowe D-SUB 9

Kod produktu: 63AAA039

011505_z_m.jpg
011505_z_m.jpg
011505_rearpanel3.eps

Digimatic interfejs DMX-3 USB

3x wejście Digimatic, złącze szeregowe D-SUB 9

Kod produktu: 63AAA039

Sugerowana cena detaliczna: 569,00
OpisDMX-3 jest interfejsem sprzętowym przeznaczonym do podłączenia trzech przyrządów pomiarowych posiadających wyjścia Digimatic do portu USB lub RS-232C komputera.
 • Gdy wykorzystywane jest wyjście USB, urządzenie widoczne jest dla komputera jako wirtualny port COM (VCP)
 • Urządzenie zasilane jest poprzez zasilacz sieciowy (wyposażenie standardowe, wymagany przy podłączeniu do złącza D-Sub)
DMX-3 jest interfejsem sprzętowym przeznaczonym do podłączenia trzech przyrządów pomiarowych posiadających wyjścia Digimatic do portu USB lub RS-232C komputera.
 • Gdy wykorzystywane jest wyjście USB, urządzenie widoczne jest dla komputera jako wirtualny port COM (VCP)
 • Urządzenie zasilane jest poprzez zasilacz sieciowy (wyposażenie standardowe, wymagany przy podłączeniu do złącza D-Sub)
Wymiary (SxGxW):
170 x 128 x 55 mm
Wejścia danych:
3 x Digimatic
Wyjście danych:
USB wirtualny port COM (VCP), RS-232C
Przełącznik nożny:
Tak
Złącze kabla interfejsu:
Kabel szeregowy:
D-SUB 9 lub USB:
Typ B
Zasilanie:
Zasilacz sieciowy 9 V 500 mA lub 5 V USB
Transfer:
1200 lub 9600
(regulowane za pomocą zworki)
Bity danych:
8
Bity stopu:
1
Parzystość:
brak
Zgodność z OS:
Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, 7, 8, 8.1, 10 (32bit, 64bit), 11
Dostawa:
Kabel USB (1,8 m)
sterownik
zasilacz sieciowy (tylko do połączenia kablem szeregowym)
Export on Demand