Välj en Excel- (.xls; .xlsx) eller CSV-fil (.txt; .csv; .tab):
Återställ varukorgen innan importen:
Första raden innehåller etiketter, ignorera dessa:
Numret på kolumnen med artikelnumret:
Numret på kolumnen med antalet:
Separerare (relevant för *.csv-filer):
 • Handmätdon och Dataöverföringssystem visa
 • Sensorsystem visa
 • Sensorsystem - LSM visa
 • Skalenheter och Linear Scale visa
 • Optiska mätsystem visa
 • Formmätning visa
 • Hårdhetsprovare visa
 • Koordinatmätmaskiner visa
 • Visionmätsystem visa
 • Mätspetsar och Tillbehör visa
 • Fixtursystem visa