PRSE 1544 - Roundtracer Flash_WEB

Katalog nr. E15032 Formmätningssystem ROUNDTRACER FLASH FORMMÄTNING PRSE1544 P r o d u k t e r

R O U N D T R A C E R F l a s h Roundtracer Flash är den perfekta lösningen för noggrann kvalitetskontroll i laboratoriet och i produktionsmiljön. Här erbjuds ett stort utbud av mätverktyg för att enkelt kunna ta sig an flera olika typer av mätuppgifter. bl.a. dimensionella, positions- och formmätningar både i statiskt och dynamiskt läge. Enheten har även olika gängmätningsfunktioner. Roundtracer Flash är baserad på toppmoderna områdesbildsensorer och kan utföra många mikrometriska precisionskontroller av olika delar med en oöverträffad hastighet. Roundtracer Flash använder flera bildsensorer integrerade i fasta positioner längs hela produktstrukturen för att täcka hela mätområdet. Fördelen blir att varken bildsensorerna eller delen som mäts måste färdas längs Z-axeln. 2 P r o d u k t e r

BILINDUSTRI ELEKTRONIK FLYGINDUSTRI FÄSTELEMENT MEDICIN 2D-bildfönster #2 2D-bildfönster #1 A N VÄ N D N I N G S E X E M P E L 9x dynamiska diametrar 2x bågradie 4x axiella avstånd 3x spårdiametrar 1x cylindricitet 1x avfasningsvinkel MÄTCYKELTID: 5,6 sekunder! Roundtracer Flash är en optisk mätenhet baserad på 2D-bildarkitektur (sida-vid-sida). Detta innebär att bilder som tas av olika sensorer kombineras perfekt för att generera en enda bild av delen med noll diskontinuiteter och inget glapp i bildsömmarna. Roundtracer Flash kan därmed mäta delar med längder upp till 300 mm utan någon vertikal rörelse av sensorerna eller själva delen. SNABB Utan Z-axelrörelse utförs det optiska avsyningen av hela delen – en tidskrävande uppgift med andra system – nästan ögonblickligen med Roundtracer Flash. Cykeltiden är därmed imponerande snabb. Den utför t.ex. 100 statiska mätningar på bara 2 sekunder oavsett hur mätsektionerna är fördelade längs axelns längd ! HÅLLBAR Fasta positionssensorer innebär att det inte finns någon mekanisk spänning. Roundtracer Flashs metrologiska utförande är konsekvent och stabilt för miljontals cykler. Dessutom kräver enheten minimalt underhåll. 3

2D-bildarkitekturen sätter ett nytt riktmärke inom mätindustrin, med betydande fördelar för operatören. M Ä T N I N G S P R E C I S I O N O C H " F L A S H " - C Y K E L T I D : A L L T - I - E T T Oöverträffad mäthastighet tack vare att inga z-axelrörelser utförs. Full 2D-optik. Jämn bildkvalité: komplexa profiler och delgeometrier avbildas i samma bild, så att alla fel, även försumbara maskinfel, tas bort från mätningarna. Totalt kast: 2D-bildramen gör det möjligt att fånga hela ytan dynamiskt, i varje vinkel, medan delen roterar. Därför utför Roundtracer Flash optisk TIR bättre än någon annan traditionell optisk lösning. Mätning av genomgående hål: endast några millisekunder är nödvändiga mellan bildhämtningen och hålmätningen. 1 2 3 4 F Ä S T E L E M E N T K V A L I T E T S K O N T R O L L Skruvar, stift eller nitar kan enkelt och snabbt mätas med Roundtracer Flash. Standardmätverktygssatsen inkluderar analys av gängor: maximal och minsta diameter, stigningsdiameter, stigningsvärde, gängvinkel, gänglinjäritet, total gänglängd. 4

T U R B O A G G R E G A T Tack vare 2D-bildupptagningen är Roundtracer Flash en överlägsen lösning för mätningar på en turbinaxel. Faktum är att Roundtracer Flash förvärvar hela delprofilen till en enda 2D-bild, vilket gör det möjligt att uppnå maximal avbildningsnoggrannhet för bladprofilen och en överlägsen mäthastighet på samma gång. En Roundtracer Flash är normalt två gånger snabbare än traditionella linjära skanningslösningar. Radiemätning, blad-för-blad-resultat Profilfel, blad-för-blad-resultat Radiellt kast, diametrar, koncentricitet, blad-för-blad-resultat 5

R O U N D T R A C E R F l a s h M ä t n i n g o c h a n a l y s p å e t t e n k e l t s ä t t Individuell programvarunavigering för mättekniker och instrumentoperatörer. Snabb och enkel montering av arbetsstycket 6

Flexibel arm för optimal positionering Mätning med en knapp 7

E N K L I C K S - mätcykelaktivering S K Ä R M på en flexibel arm (tillval) - kan installeras på valfri sida av enheten ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER integrerad USB-hubb med 7 tillgängliga portar för enkel anslutning av skrivare, kodläsare eller externa lagringsenheter R o u n d t r a c e r F l a s h ä r u t f o r m a d f ö r e n k e l a n v ä n d n i n g : d e t f i n n s e n ö p p e n a r b e t s y t a u t a n h i n d e r o c h e t t e r g o n o m i s k t d u b b d o c k s s y s t e m f ö r e n k e l f a s t s p ä n n i n g . D e t g r a f i s k a a n v ä n d a r g r ä n s s n i t t e t - v i a e n p e k s k ä r m - g e r u t m ä r k t a n v ä n d a r v ä n l i g h e t . LADDA ARBETSSTYCKE BYTE AV ARBETSSTYCKE INDIKATOR FÖR KORREKT PLACERING AV ARBETSSTYCKE 8

L ÄT T AT T A N VÄ N DA Eliminera utbildningskostnader med ett intuitivt användargränssnitt. Exempel på nya egenskaper är enkel tolkning av mätresultaten, deldetaljsbilder och grafiska inställningar. Vem som helst kan använda och även konfigurera nya mätningar med Roundtracer Flash. N YA EG E N SK A P ER När mätningar arkiveras kan man tack vare den smarta sökfunktionen får en detaljerad granskning av bilder och trendvisualisering. ÖV ER L ÄGS E N I N S TÄ L L N I N GS F L E X I B I L I T E T Roundtracer Flash ger dig därmed möjligheten att med enkla åtgärder utföra ett stort antal mätuppgifter. R o u n d t r a c e r F l a s h ä r u t r u s t a d m e d e t t m o d e r n t g r a f i s k t a n v ä n d a r g r ä n s s n i t t . 9

M Ä T N I N G I T V Å S T E G S T E G 1 : M O N T E R A S T E G 2 : S TA R TA 10

1) Beräknat enligt DIN 1319 del 3/ISO-normer på en referensmaster. Omgivningstemperatur vid 20 °C ± 1K med en maximal variation på 0,5K/h. Deltemperatur 20 °C ± 1K. Efter standardmässig produktkalibrering. T Y P I S K A M ÄT U P P G I F T E R M ä t n i n g a v d i m e n s i o n , p o s i t i o n , f o r m  C y l i n d r i c i t e t  K o a x i a l i t e t  R a k h e t  R u n d h e t  P l a n h e t  S y m m e t r i  P a r a l l e l l i t e t  R ä t v i n k l i g h e t  K a m p r o f i l  I n s p e k t i o n a v g ä n g o r  D i a m e t e r  L ä n g d  R a d i e  F a s e r  V i n k e l  R a d i e l l t k a s t  A x i e l l t k a s t  K o n c e n t r i c i t e t S P E C I F I K A T I O N E R 11 Roundtracer Flash S100 S300 Kod nr 211-581-01MEU 211-583-01MEU Mätområde [Max. arbetsstycke mått] Längd (mm) Diameter (mm) 100 [100] 60 [90] 300 [300] 60 [90] Max. delvikt (kg) 6 Mätosäkerhet 1 Längd (mm) Diameter (mm) U95 (2 + L [mm]/200) µm U95 (1 + D [mm]/200) µm Laddningsläge Manuellt och automatiskt (av robot) Arbetsstycke rotering Standard Mätläge Statiskt och dynamiskt Mätsystemets mått BxDxH (mm) 925 x 615 x 640 925 x 615 x 840

Koordinatmätmaskiner Sensorsystem Visionmätsystem Testutrustning och seismometrar Formmätning Digitalskalor och DRO-system Optisk mätning Handmätdon och datahantering Hitta ytterligare produktlitteratur samt vår kompletta produktkatalog här. www.mitutoyo.se Mitutoyo Scandinavia AB Släntvägen 6 194 61 Upplands Väsby Tel. +46 (0) 8 594 109 50 kontakt@mitutoyo.se www.mitutoyo.se Notera: Produktillustrationerna är utan förpliktelser. Produktbeskrivningar, framför allt samtliga tekniska beskrivningar, är endast bindande när det uttryckligen överenskommits. MITUTOYO och MiCAT är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Mitutoyo Corp. i Japan och/eller andra länder/regioner. Andra produkt-, företags- och varumärken som nämnts häri används endast i identifieringssyfte och kan vara registrerade varumärken av respektive innehavare. © MITUTOYO/D 03/21 PRSE1544 Oavsett vilka dina utmaningar är hjälper Mitutoyo dig från början till slut. Mitutoyo är inte bara en tillverkare av högkvalitativa mätutrustningar, utan erbjuder även kvalificerad support under produktens livstid, uppbackat av omfattande tjänster som säkerställer att din personal kan få ut det allra bästa från investeringen. Förutom grunderna inom kalibrering och reparation, erbjuder Mitutoyo produktutbildningar, samt kostnadsfri IT-support för den avancerade programvaran som används inom modern mätteknik. Vi kan också designa, bygga, testa och leverera skräddarsydda mätlösningar och även, om det anses kostnadseffektivt, ta hand om dina svårare mätutmaningar internt på underentreprenad.

RkJQdWJsaXNoZXIy